Новини автосалону
19.11.2020

Розіграш 10 000 грн!

Audi Центр Одеса Юг святкує День Народження! Нам 10 років!  З 20.11 по 10.12.2020 при купівлі запасних частини, аксесуарів, здійснення технічногообслуговування в Audi Центрі Одесса Юг вигравай один з 10 сертифікатів на обслуговування на суму 10 000 грн!
10 000

Офіційні правила та умови  проведення розіграшу 10-ти сертифікатів на 10 000 гривень

на обслуговування в Audi Центрі Одеса Юг»

(далі за текстом — «Правила» та «Розіграш» відповідно)

 

1.                  Організатор і Виконавець розіграшу, мета розіграшу.

1.1. Організатором та виконавцем розіграшу є Товариство з обмеженою відповідальністю «3С ГРУПП».

1.2. Мета проведення розіграшу для підвищення лояльності клієнтів до дилерського центру – Audi Центрі Одеса Юг.

 

2. Учасники розіграшу

2.1. Учасниками Розіграшу можуть бути - фізичні та юридичні особи, які є резидентами України, що здійснили сервісне обслуговування/придбали оригінальні запасні частини та/або аксесуари в дилерському центрі –Audi Центр Одеса Юг в Період проведення Акції незалежно від вартості наданих послуг/виконаних робіт/придбаних товарів.

Участь в Розіграші неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб заборонена.

2.2. Учасником розіграшу може бути будь-яка особа, яка виконала всі умови, необхідні для участі в розіграші, зазначені в цих Правилах.

2.3. Учасниками розіграшу не визнаються і не мають права брати участь в розіграші:

- співробітники компанії, які беруть участь в організації розіграшу (спонсори/партнери);

- чоловік або дружина осіб, зазначених в першому абзаці п.2.3. даних Правил, а також найближчі родичі (матір, батько, брати, сестри, діти);

- особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

2.4. Учасник має право подати лише одну анкету для участі у розіграші незалежно від кількості замовлених послуг /придбаного товару у Організатора у період проведення акції.

 

3. Права та обов’язки Учасників розіграшу

3.1. Права Учасника розіграшу:

3.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами розіграшу.

3.1.2. Брати участь в розіграші в порядку, визначеному даними Правилами.

3.1.3. Отримувати інформацію про зміну Правил розіграшу.

3.2. Обов’язки Учасника розіграшу:

3.2.1. Дотримуватися та виконувати умови Правил розіграшу.

3.2.2.3Надати Організатору права на використання його персональних даних наданих для участі в розіграші, зокрема, на використання імені Учасника/Переможця, прізвища, по батькові, фотографії, або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, включаючи право на відеозйомку Учасника/Переможця при прямій трансляції розіграшу у соцмережах, зокрема в соцмережі Facebook,  без обмеження по території, терміну та способу такого використання, на безоплатній основі.

 

4. Права та обов’язки Організатора розіграшу

4.1. Обов’язки Організатора розіграшу:

4.1.1. Провести розіграш у відповідності з даними Правилами розіграшу.

4.1.2. Видати Сертифікати всім Учасникам, що перемогли у розіграші.

4.2. Права Організатора розіграшу:

4.2.1. Організатору розіграшу надаються усі Права, передбачені цими Правилами розіграшу та чинним законодавством України.

4.2.2. Відмовити у видачі Сертифікату Учаснику, який не виконав всі умови вказані в Правил розіграшу правильно та у повному обсязі.

4.2.3. Відмовити у видачі Сертифікату Учаснику, який не відповідає вимогам Правил розіграшу.

4.2.4. Вносити зміни до даних Правил, змінювати строки проведення акції/розіграшу.

4.2.5. Для отримання Учасником Сертифікату, Організатор має право вимагати від Учасника додаткові документи, що ідентифікуватимуть його особу.

 

5. Тривалість періоду розіграшу та місце проведення

визначення результату розіграшу

5.1. Розіграш триває з 09:00 год. 20 листопада  2020 року по 19:00 год 10 грудня 2020 року. Строк проведення Розіграшу може бути продовжений за рішенням Організатора.

5.2. Акція проводиться на території Автоцентру Ауді Одеса Юг, за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 3.5.3. Лототрон для анкет для участі в розіграші буде розміщено на ресепшені  дилерського центру Audi Центр Одеса Юг.

5.4.  Визначення Результату Розіграшу буде проведено:

02.12.2020 р. та 11.12.2020 р.

Визначення переможців Розіграшу буде відбуватися у прямій  трансляції на офіційній сторінці в соцмережі Facebook  дилерського центру Audi Центр Одеса Юг.

Про час проведення розіграшу буде здійснено шляхом розміщення публікації в соціальних мережах а саме: Facebook (https://www.facebook.com/audiodessa /)

 

6. Порядок і спосіб інформування про умови розіграшу

6.1. Інформування щодо умов та правил проведення розіграшу та визначення результату розіграшу здійснюється шляхом :

- розміщення публікації про розіграш та його умови в соціальних мережах а саме: Facebook (https://www.facebook.com/audiodessa /)

- розміщення новини про розіграш та його умови на сайті компанії, https://www.audi-odessa.com.ua/

 

6.2. Інші методи зовнішньої реклами визначаються на розсуд організатора.

 

7. ПОДАРУНКИ

7.1. Десять переможців розіграшу отримують у подарунок:

Сертифікат на обслуговування в Дилерському Центрі – Audi Центр Одеса Юг на суму 10000,00 (десять тисяч) грн. 00 коп. в т.ч. ПДВ.

7.2.  Сертифікат  іменний, з правом використання лише на один автомобіль, без права передачі третім особам.

7.3. Термін дії сертифікату до 17:00 год. 27 лютого 2021 року.

7.4. Сертифікат не підлягає обміну на грошовий еквівалент.

7.5. Сертифікат розповсюджується на придбання  у Організатора лише оригінальних запасних частин та аксесуарів Аudi та роботи/послуги, що здійснюються у дилерському центрі Audi Центр Одеса Юг.

7.6.  Якщо Учасник з будь-яких причин відмовляється отримати подарунок, він не має права передати його третій особі і в такому разі втрачає право на отримання подарунку.

7.7. ТОВ «3С ГРУПП» залишає за собою право повторно не визначати Переможця Акції. Резервного Списку переможців не створюється.

7.8.  На сертифікат не поширюються знижки та інші програми лояльності для клієнтів.

 

8. Умови участі в розіграші

8.1. Для участі в розіграші, учаснику необхідно виконати усі наступні умови (дії):

8.1.1. Здійснити  технічне обслуговування транспортного засобу, ремонт чи діагностичні роботи, придбати оригінальні запасні частини та/або аксесуари в дилерському центрі –Audi Центр Одеса Юг в Період проведення Акції, не залежно від вартості робіт/послуг/товару.

8.1.2. Заповнити анкету та вкинути у Лототрон для розіграшу.

8.2. Ідентифікація переможця розіграшу здійснюється організатором за допомогою анкети, Наряд Заказу/Заявки та документу, що посвідчує особу.

8.3. При видачі Сертифікату переможець має підписати акт про отримання подарунку.

 

9. Умови визначення Переможців розіграшу

9.1. 02 та 11 грудня 2020 року шляхом випадкового вибору десяти анкет учасників із Лототрону (5 анкет 02.12.2020  та 5 анкет 11.12.2020) буде визначено переможців. Після здійснення випадкового вибору, на номер вказаний у анкеті учасника-переможця буде здійснено дзвінок, для його повідомлення про виграш у розіграші.

9.2. Результати визначення переможців будуть оголошені в прямій трансляції в соціальній мережі Facebook.

9.3. Результати визначення переможців розіграшу, що отримають право на отримання Сертифікату, є остаточними й оскарженню не підлягають. Організатор розіграшу гарантує об'єктивність проведення визначення Переможців.

9.4. Організатор розіграшу не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями розіграшу і прав на отримання Сертифікатів. Організатор розіграшу не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

 

10. Терміни та порядок отримання Сертифікатів за результатами  розіграшу

10.1. Вручення Сертифікатів відбуватиметься на наступний день (03 та 12 грудня 2020 року), за умови пред’явлення документу, що посвідчує його особу.

10.2. Заміна Сертифікату грошовим еквівалентом не допускається.

10.3. Організатор розіграшу не несе відповідальності за неможливість надання можливості Переможцю отримати Сертифікат з будь-яких причин, що не залежать від Організатора розіграшу, в т. ч. у випадку, якщо ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Переможцем розіграшу були вказані неправильно та/або нерозбірливо, або змінені тощо. При цьому такі Переможці розіграшу не мають права на одержання від Організатора розіграшу будь-якої компенсації.

10.4. Сертифікат може бути використано лише переможцем на один автомобіль без права передачі третім особам.

10.5. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення розіграшу, інші непідвладні контролю з боку Організатора розіграшу обставини в тому числі карантинні обмеження.

 

11. Персональні дані

11.1. Учасник розіграшу діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник розіграшу бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в розіграші та отриманням Сертифікату.

11.2. Беручи участь у розіграші, кожен Учасник засвідчує і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами та буде їх дотримуватись, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором розіграшу на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, інформаційною, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, для проведення цього розіграшу згідно з офіційними Правилами (визначення Учасників розіграшу, які мають право одержати Сертифікат, підготовки статистичної інформації, тощо).

 

12. Додаткові умови розіграшу

12.1. Організатор розіграшу залишає за собою право не вступати в письмові і інші контакти з учасниками Розіграшу, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

12.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора розіграшу є остаточним і не підлягає оскарженню.

12.3. Зміна та доповнення Правил розіграшу можлива у випадку їхнього затвердження Організатором розіграшу та розміщення корегованих Правил на сайті https://www.audi-odessa.com.ua/. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

12.4. Беручи участь в розіграші, кожен Учасник/Переможець тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором розіграшу з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання імені Учасника/Переможця, прізвища, фотографії або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором розіграшу та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.